ОСНОВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА КАЧЕСТВЕНА ДОМАШНА РАКИЯ

1-     Да  се  използват само  здрави и добре узрели плодове

-     При брането задължително  трябва да се отделят загнилите , замърсени плодове

-     При транспортирането  да се вземат мерки за предпазване на плодовете от смачкване

-     Преработката  на плодовете да става веднага след брането и транспортирането им

-     В зависимост от вида и състоянието на плодовете  да се осигури добро смачкване /смилане/

-     При  преработката  на костилковите плодове задължително да се отделят костилките

-     Съдовете, в които ще  протича   ферментацията ,да се монтират под навес или в помещение  с  отворени  прозорци ; Не бива да са изложени на слънце

-     Когато няма възможност за протичане  на спонтанна ферментация, задължително да се използва хлебна мая или  да се приготвя чрез използване на здрави и добре узрели плодове – методът е описан подборно в общата част на книгата

-     По време на алкохолната ферментация,кашата задължително да се разбърква 2-3 пъти на ден.

-     От преработката на плодовете до изваряване  на ферментиралата плодова каша съдовете задължително  да се покриват с капак или полиетиленово платно

-     Изваряването да става веднага след приключване на ферментацията

-     При дестилацията да се поддържа  нормален режим, осигуряващ получаването на ракия с добри вкусови качества

-     При еднократна дестилация задължително да се отделят първотокът и  патоките

-     При двукратна дестилация сирецът, който подлежи на  дестилиране, се разрежда с вода до 30 градуса- задължително се отделят първотокът и патоките

-     За да се предотвари изкипяване на кашата, казанът не бива да се  препълва.Още по-сигурно е в кашата да  се добави 0,5 л прясно мляко

-     Когато кашата е много гъста , тя се разрежда с вода ,  за да се избегне образуването на нагар

-     При  корекцията на алкохолния градус да се използва само дестилирана или преварена вода

-     Внасянето на водата става на порции във вид на тънка струя при постоянно разбъркване на ракията

-     При отлежаване в стъклени или пластмасови съдове задължително да се внасят по 2-3 г/л стара суха дървесина  от черница, дъб или акация – периодично да се претака 1/3  от обема на ракията и да се връща отново в съда -  така се осигурява кислород за окисляване на екстрахираните от дървесината фенолни съединения

-     При отлежаване на ракията периодично да се проверяват цветът и вкусът, за да се избегне прекаленото загрубяване и влошаване на цветовата гама.

от книгата на Димитър Цаков