Политика за личните данни

Декларация за защита на личните данни

РОЗБУЛ ЕООД приветства  Вашето посещение на нашата уеб-страница и  Вашия интерес към нашата фирма. В синхрон с въвеждането на новия регламент за Защита на личните данни , ние се отнасяме сериозно към защитата на Вашите лични данни с оглед  да се чувствате сигурни и защитени при посещенията си на нашата интернет-страница.

Защитата на Вашите  лични  данни е важна за нас. Затова нашите действия са съобразени с приложимите законови разпоредби за защита на личните данни и сигурността срещу нерегламентиран достъп до тях. Личните данни представляват  всяка информация, която е събрана и съхранена от нас под определена форма, и която  може директно или индиректно да бъде отнесена като  идентификатор за Вас  като физическо лице.

 

СЪБИРАНЕ НА  ДАННИ

Ние не събираме  лични данни  под каквато и да било форма (например име, адрес, телефон или е-mail) чрез използването на нашия уеб-сайт освен в случаите, в които Вие доброволно ни предоставяте такива. (например чрез посочването им с оглед обратна връзка с Вас).

 

ИЗПОЛЗВАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ И ОБВЪРЗАНОСТ

РОЗБУ ЕООД   събира, обработва и използва предоставените от Вас онлайн лични данни само за целите, за които сте уведомени, освен в случаите, когато събирането, обработването или използването им:

– се извършва за друга цел, която е в индиректна връзка с първоначалната цел, за която са били събрани данните,

– изисква по силата на правно задължение или по искане на институция или съд,

– се изисква за обосноваване или защита на правни претенции или за отхвърляне на предявени съдебни искове,

– служи за предотвратяването на злоупотреби или други незаконни действия, като умишлено посегателство върху РОЗБУЛ ЕООД  за гарантиране на сигурността на личните данни.

Предоставянето на лични данни на трети лица или употребата им извън обработване на получено запитване не се извършва.

 

СИГУРНОСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ДАННИ

РОЗБУЛ  ЕООД  поддържа технически и организационни мерки за сигурност, които предпазват предоставените ни от Вас лични данни от случайни или умишлени манипулации, загубване, увреждане или достъп на неоторизирани лица.