Коригиране на алкохолния градус на ракията

Коригиране на алкохолния градус на ракията

Какво трябва да направите, за да коригирате алкохолния градус на ракията? Прието е алкохолното съдържание на гроздовата ракия да е 40°, а на плодовата – 38°. Процесът на дестилация не може да осигури получаването на ракия в тези алкохолни граници.

След като изтече от казана ракията е с по-висок градус. Това може да се поправи като се добави вода. Водата задължително трябва да е дестилирана. Ако се сложи обикновена вода, тя е по-твърда и ще направи ракията мътна.

Изчислението на количеството на водата става по 2 начина.

 

Първи начин

Използва се купажната звездичка, при която в горния ляв лъч се вписва алкохолният градус на ракията, в долния ляв лъч се пише 0 (нула), а в средата се посочва алкохолният градус, които желаем да получим. Извършва се действие изваждане на кръст. Числото в горния десен лъч показва количеството ракия в литри, в което следва да се добави вода в количество, посочено в долния десен лъч (също в литри).

ПРИМЕР: Получили сме 35 л ракия с алкохолно съдържание 55 градуса. Сверяваме със звездичката и виждаме, че към 40 л ракия следва да се добавят 15 л вода. За да изчислим колко вода е необходима за 35 л ракия, съставяме уравнение от просто тройно правило.
за 40 л ракия — 15 л вода
за 35 л ракия — X л вода
Извършват се действията.
X = (35115):40 = 525 : 40 = 13,12 л вода,
Намира се, че за 35 л ракия трябва да се внесат 13,12 л вода.

 

Втори начин

При втория начин на изчисление алкохолният градус на ракията се умножава по количеството ракия в литри. Примерно ракията е с 55 градуса алкохол, а са изварени 35 литра ракия. Умножаваме и получаваме 1925. Това са общите градуси за цялото количество ракия. Разделяме общите градуси на 40 градуса, колкото градуса искаме да има ракията. Получава се 48,12. От това число изваждаме количеството ракия в литри — 35 и получаваме 13,12. Това е количеството вода в литри, която следва да се добави, за да се снижи алкохолният градус до 40.

 

Източник: „64 уникални рецепти за домашно приготвяне на ракия“ от Димитър Цаков