СЪБИРАНЕ НА РАКИЯТА. КАК СЕ КОРИГИРА АКОХОЛНИЯ ГРАДУС НА РАКИЯТА.

  Този момент също доста трудно се установява. Ето защо се препоръчва след спадане на алкохолния градус на изтичащата ракия под 40-35 градуса, периодично /през 10-15 минути/ да се вземе средна проба, при която наред с определяне на алкохолния градус ракията да се опитва и на вкус. В момента, в който се доловят кисел вкус и неприятни паточни тонове в аромата, събирането трябва да се прекрати.От този момент започват да текат патоките.

IMG_3349-2

 

                                                               ОПРЕДЕЛЯНЕ  КРАЯ

                                                               НА  ДЕСТИЛАЦИЯТА

 

              След като се събере основното количество ракия, с оглед на ускоряване на процеса, огънят отново се усилва . Краят на дестилацията  се установява, като се плисват 10-15 мл от ракията, която изтича от серпентината, в огъня.Образуването на син пламък е указание ,че има още етилов алкохол. При положение че пламъкът е жълт, краят на дестилационния процес е настъпил.

              В този момент огънят трябва да се угаси и да се пристъпи към демонтаж на лулата и сваляне на капака. В казана се добавят 2-3 кофи студена вода ,след което той се изпразва, измива се и се подготвя за следващото зареждане.

 

 

                                                           ДВУКРАТНА  ДЕСТИЛАЦИЯ

 

             Двукратната дестилация осигурява получаването на по-висококачествена ракия  с мек вкус и фин плодов ароматПровеждат се две дестилации.При първата се получава нискоалкохолен дестилат /сирец/с алкохолно съдържание 20-25 градуса.При нея не се отделят първакът и патоките. Сирецът се подлага на дестилация, при която вече задължително се отделят първакът и патоките. Средната фракция-ракията-при втората дестилация е с по-висок алкохолен градус. Средното алкохолно съдържание на ракията е в границите на 55-60 градуса. Процесът при втората дестилация протича по- бавно.

 

                                                            

                                                                  КАК  СЕ  КОРИГИРА 

                                                              АКОХОЛНИЯТ  ГРАДУС

                                                                     НА  РАКИЯТА

 

               По стандарт алкохолното съдържание на гроздовата ракия е 40 градуса, а на плодовата – 38 градуса. При дестилацията не е възможно получаването на ракия в тези алкохолни граници.Обикновено алкохолът е по-висок. Това налага корекция чрез разреждане  с вода. Използва се само дестилирана вода. Обикновената вода е твърда и при влагане на по-голямо количество,ракията побелява/размътва се/.

              Количеството на необходимата за разреждане вода може да се намери в специални таблици, или да се изчисли. Изчислението на количеството на водата става по 2 начина.

              ПЪРВИ  НАЧИН

              Използва се купажната звездичка,при която в горния ляв  лъч се пише 0 /нула/, а в средата се посочва алкохолният градус, които желаем да получим.Извършва се действие изваждане на кръст. Числото в горния десен лъч показва количеството ракия в литри,в което следва да се добави вода в количеството, посочено в долния десен лъч/също в литри/.

             ПРИМЕР: Получили сме 35л ракия с алкохолно съдържание 55 градуса. Сверяваме със звездичката и виждаме ,че към 40л ракия следва  да се добавят 15л вода. За да изчислим колко вода е необходима за 35ракия, съставяме уравнение от просто тройно правило.

            ЗА  40Л РАКИЯ – 15 Л ВОДА

            ЗА  35 л РАКИЯ – Х Л ВОДА

 

             55                40

                      40

            0                     15

          Извършват се действията.

         Х=(35115):40=525:40=13,12 Л ВОДА,

         Намира се , че за 35 л ракия трябва да се внесат 13,12 л вода.

 

         ВТОРИ  НАЧИН

         При втория начин на изчисление алкохолният градус на ракията се умножава по количеството ракия в литри . Примерно ракията е с 55 градуса алкохол, а са изварени 35 литра ракия.Умножаваме и получаваме 1925. Това са общите градуси за цялото количество ракия.Разделяме общите градуси на 40 градуса, колкото градуса искаме да има ракията.Получава се 48,12. От това число изваждаме количеството ракия в литри – 35  и получаваме 13,12. Това е количеството вода в литри, която следва да се добави, за да се снижи алкохолният градус до 40.

1